Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Kela ryhtyvät selvittämään aktiivimallin vaikutuksia työttömiin. Ministeriö ja Kela ovat käynnistäneet aiheesta yhteisen tutkimushankkeen. Uuden tutkimushankkeen tavoitteena on saada kattavaa tietoa siitä, miten aktiivimalli on vaikuttanut erityisesti työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saaviin.

Kelan tiistaina julkistaman tiedon mukaan vain joka kymmenes Kelan työttömyysetuutta saava työtön on aktivoitunut vuoden toisella tarkastelujaksolla aktiivimallin tarkoittamalla tavalla ensimmäiseen jaksoon nähden.

Työttömyyden aktiivimalli edellyttää, että 65 päivän tarkastelujakson aikana työtön tekee vähintään 18 tuntia työtä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai osallistuu viitenä päivänä työllistämispalvelujen toimintaan. Jos aktiiviedellytystä ei täytä, työttömyysetu vähenee 4,65 prosenttia.

Aktiivimallin eduskuntakäsittelyssä eduskunta edellytti, että mallin vaikutuksia on seurattava tarkasti. Nyt toteutettava tutkimus on osa tätä seurantaa.

Ministeriön ja Kelan tutkimuksella on tarkoitus vastata neljännesvuosittain julkaistavia etuuden maksamiseen perustuvia tietoja yksityiskohtaisemmin muun muassa siihen, millä toimilla aktiivisuuehto on täyttynyt tai miksi se on jäänyt täyttymättä. Tutkimus tuottaa tietoa myös siitä, miten aktiivimalli on vaikuttanut Kelan myöntämien eri etuuksien, kuten toimeentulotuen, sairauspäivärahan tai työkyvyttömyyseläkkeen hakemusmääriin tai käyttöön.

Lisäksi tutkimuksella on tarkoitus kerätä tietoa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajien työssäkäynnin ja palveluihin osallistumisen muutoksista. Hankkeessa hyödynnetään Kelan rekistereitä.

Korjaus: Uutisessa kerrottiin aiemmin, että joka kymmenes Kelan työttömyysetua saanut olisi täyttänyt aktiivimallin ehdon. Noin 10 prosenttia on niiden työttömien osuus, joiden etuutta aktiivimalli leikkasi ensimmäisellä tarkastelujaksolla, mutta jotka täyttivät ehdon toisella jaksolla.