Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden tänäinen lakko ei ole juuri näkynyt kauppojen arjessa, katsoo Kaupan liitto, jonka mukaan vain kolme prosenttia lakon alaisissa yrityksissä työskentelevistä ylemmistä toimihenkilöistä on osallistunut lakkoon. Ammattiliitto YTN syyttää lukua vääräksi.

Kaupan liiton jäsenyrityksiltään saamien tietojen mukaan lakkoon on osallistunut tänään yrityksestä riippuen muutamista yksittäisistä henkilöistä muutamiin kymmeniin ylempiin toimihenkilöihin. Kaikista lakonalaisista yrityksistä ei ole liiton mukaan osallistuttu työnseisaukseen lainkaan. Kaikkiaan työnseisaukseen osallistui yhteensä noin 120 ylempää toimihenkilöä, Kaupan liitto kertoo tiedotteessaan.

Luku vastaa noin 3 prosenttia noin 4 000 ylemmästä toimihenkilöstä, jotka työskentelevät lakon alaisissa kuudessa yrityksessä. Valtaosa kaupan ylemmistä toimihenkilöistä työskentelee lakon kohteena olevissa yrityksissä. Kaupan liiton jäsenyrityksissä työskentelee palkkatilastojen mukaan yhteensä noin 7 000 ylempää toimihenkilöä.

– Kun ottaa huomioon työnseisaukseen osallistuneiden lukumäärän, on hyvin vaikea uskoa YTN:n väitettä, että yhdeksän kymmenestä alan ylemmästä toimihenkilöstä haluaa alalle työehtosopimuksen. Taustalla lieneekin YTN:n halu lisätä omaa vaikutusvaltaansa kaupan alalla, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo tiedotteessa.

Liiton mukaan työehtosopimus ei ratkaise YTN:n eiin tuomia haasteita, eikä se ole suostunut sellaisesta neuvottelemaan. Sen sijaan liitto on tarjonnut mahdollisuutta osallistua yhteistyökumppanina Palvelualojen tulevaisuusohjelmaan. Konkreettisiksi osiksi ohjelmaa liitto on esittänyt esimerkiksi ylempien henkilöstöryhmän edustuksen ja kuulemisen kehittämistä sekä työaikaan liittyvää kuormituksen ehkäisyä ja työhyvinvoinnin kehittämistä.

YTN:n mukaan ”Kaupan liitto reagoi ylempien toimihenkilöiden työtaisteluun antamalla välinpitämättömän ja vähättelevän tiedotteen”.

– Ennalta oli arvattavissakin, että Kaupan liitto haluaa latistaa asiantuntijoiden intoa osallistua työtaistelutoimiin, jotka he tässä tilanteessa kokevat oikeutetuksi, kaupan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula sanoo tiedotteessa.

– Maanantain työnseisaukseen osallistui merkittävästi enemmän ylempiä toimihenkilöitä kuin mitä työnantaja väittää ja on selvää, että heidän intresseissään on vääristellä lukuja, Rantamaula huomauttaa.

YTN on hakemassa pääsyä neuvottelupöytään, jotta ”alan ylempien toimihenkilöiden työsuhteen ehdot saadaan nykyaikaisiksi ja vastaamaan muiden alojen asiantuntijoiden työehtojen kehitystä”. YTN uskoo, että Kaupan liiton tarjoama yhteistyökumppanuus olisi vain keskustelukerho, jossa ei voisi sopia mistään konkreettisesta.

– Alan asiantuntijat ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja painostustoimien myötä heidän ilmaiseksi tekemänsä työ tulee näkyväksi, sanoo Rantamaula. Sopimusmallimme myötä asioista sovittaisiin nimenomaan paikallisella tasolla eli emme ole painostustoimilla tekemässä järjestöpolitiikkaa, Rantamaula tähdentää.