Poliisin tietoon tullut talousrikollisuus on muuttunut 2000-luvulla yhä törkeämmäksi. Samaan aikaan velallisen rikokset ovat lisääntyneet. Poliisiammattikorkeakoulun