Rikoslakiin on tulossa uusi vainoamista koskeva rangaistussäännös. Eduskunnan lakivaliokunta puoltaa vainoamisen kriminalisointia, sillä nykysääntely ei ole täysin aukotonta.