Telakoilla käytetyn ulkomaisen työvoiman palkka voi jäädä jopa kolmeen euroon tunnilta, väitti Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry 49 Turun Sanomissa viikonloppuna. Oppositiopuolue vasemmistoliitto ottaa halpatyövoiman käyttöön kantaa maanantaina julkaisemallaan toimenpidelistalla.

Teollisuus 49 epäili kannanotossaan väitteitä Turun telakan työvoimapulasta, koska maakunnassa on samaan aikaan laivanrakennuksen ammattilaisia työttömänä – järjestön jäsenistä yli 400 on vailla työtä. Järjestö epäilee, että telakoiden työnantajat ”haluavat tehdä laivat vain halpatyövoimalla”.

Teollisuusliittoon kuuluva järjestö vaatii valtiota ryhtymään kiireellisesti toimiin kilpailua vääristävän ja työntekijöitä sortavan toiminnan lopettamiseksi. Se esittää muun muassa ulkomaisille työntekijöille velvollisuutta liittyä suomalaiseen liittoon ja rakennusalalta tunnetun veronumeron käytön laajentamista.

Vasemmistoliitto julkaisi maanantaina 9-kohtaisen toimenpidepaketin ”palkkadumppauksen ja ulkomaalaisiin työntekijöihin kohdistuvien väärinkäytöksien torjumiseksi”.

”Kolmen euron tuntipalkat eivät kuulu Suomeen, eivätkä työnantajat voi ulkoistaa vastuutaan alihankkijoille. Tilaajavastuuta pitää uudistaa ketjuvastuuksi niin, että tilaaja vastaa viime kädessä kaikista alihankkijoidensa veroista ja muista maksuista sekä näiden palveluksessa olevien työntekijöiden palkoista”, puolueen puheenjohtaja Li Andersson linjaa tiedotteessa.

Ehdotuksia: Palkkatiedot julkisiksi, tilaajat vastuuseen alihankkijoista

Toimenpide-ehdotuksissaan vasemmistoliitto esittää Suomeen lakisääteistä minimipalkkaa, alipalkkauksen kriminalisointia ja veronumeron käytön laajentamista. Rakennustyömailla veronumeron käyttöönotto on vähentänyt tehokkaasti harmaata taloutta ja tuonut aiemmin pimeästi tehtyä työtä verotuksen piiriin.

Lakisääteinen vähimmäispalkka yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän rinnalla selkeyttäisi oikeustilaa. Silloin, kun alalla ei ole työehtosopimusta, kaikki työntekijät tietäisivät, mikä on alan vähimmäispalkkaa. Lakisääteinen vähimmäispalkka auttaisi itse asiassa kaikkia tänne tulevia työntekijöitä”, vasemmistoliitto toteaa.

Listalta löytyy myös ehdotus otsikolla Palkkatiedot julkisiksi.

”Henkilöstöedustajilla on jo tällä hetkellä työehtosopimuksesta riippuen oikeus pyytää työnantajalta tietoja muun muassa tietyistä vuokratyö- ja alihankintasopimuksista ja rajoittaa niiden käyttöä. Henkilöstön edustajilla ei kuitenkaan ole kattavaa oikeutta saada työntekijöiden yksilöityjä palkkatietoja, vaikka usein epäkohtia syntyy yksinkertaisesti siitä, että työntekijälle maksetaan liian pientä palkkaa. Tämän vuoksi yksilökohtaiset palkkatiedot on avattava niin, että työntekijöiden palkkatiedot ovat työpaikalla julkisia”, kuuluu perustelu.

Tilaajan vastuuta puolue uudistaisi vastaamaan siihen ongelmaan, että ”ulkomailta lähetetyn työvoiman työehtojen valvonta on Suomessa hyvin vaikeaa”. Vastuuta ketjutetaan alihankkijalta toiselle.

”Monet työntekijät ovat muodollisesti töissä ulkomaille rekisteröidylle alihankkijafirmalle. Lähetetyn työvoiman käyttö mahdollistaa myös Suomen tuloverojen välttämisen. Tilaajavastuuta pitää uudistaa ketjuvastuuksi niin, että tilaaja vastaa viime kädessä kaikista alihankkijoidensa veroista ja muista maksuista sekä näiden palveluksessa olevien työntekijöiden palkoista”, vasemmistoliitto linjaa.

Puolue myös uudistaisi saatavuusharkintaa niin, ettei se koske maassa jo asuvia työntekijöitä.

”Näin ulkomaalaisten työntekijöiden riippuvuussuhdetta yksittäiseen työnantajaan voitaisiin vähentää ja väärinkäytöksien julkituomista helpottaa”, puolue perustelee.