Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) esitti blogissaan väitteen ”epävirallisista” venäläistiedoista, joiden mukaan Venäjältä voi suuntautua Norjaan ja Suomeen merkittävä turvapaikanhakijoiden siirtymä. Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Ilkka Laitinen ei tunnista Kärnän tietojen lähdettä.

Uusi Suomi kertoi Laitiselle Kärnän kirjoittaneen, että hänen saamiensa ”epävirallisten tietojen mukaan Venäjän viranomaiset ovat arvioineet, että pelkästään Nikelin alueella on jopa 80 000 mahdollista Norjaan tai Suomeen hakeutuvaa turvapaikanhakijaa”. Kärnän mukaan ”kyseessä on venäläisten viranomaisten suomalaisille viranomaisille tavanomaisessa tiedonvaihtomenettelyssä antama tieto, jonka olen saanut useammasta lähteestä”.

– En pysty tällaista tietoa identifioimaan, että mistähän hän olisi tällaisen tiedon mahtanut saada, kommentoi Ilkka Laitinen Uudelle Suomelle.

- Tämä ei soita kelloja yhtään.

Hän sanoo, että yleisellä tasolla mahdollisuus Venäjältä Suomeen ja Norjaan suuntautuvasta turvapaikanhakijoiden aallosta on todellinen. Uusi tilanne ei Laitisen mukaan kuitenkaan ole kyseessä, vaan mahdollisuus on ollut olemassa jo vuosikausia.

– On arvioitu, että Venäjän alueella on arviosta riippuen muutamia satoja tuhansia, jopa miljoona tai kaksi miljoonaa sellaista kolmansien maiden kansalaista, joilla ei ole Venäjän viranomaisten antamaa oleskelulupaa, Laitinen kertoo.

– Se on ilmiö, joka on otettu huomioon jo vuosia. Jo Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisenä aikana on puhuttu siitä, että sitä potentiaalia Venäjällä on, Laitinen tarkentaa historiallista perspektiiviä.

Kärnän mukaan kyseessä olevista ihmisistä suuri osa on asunut ja työskennellyt Venäjällä useita vuosia ja heillä on ollut oleskelulupa Venäjälle.

– Jostain syystä henkilöt on nyt kuitenkin päätetty käännyttää ja useat ovat maksaneet sievoisia summia salakuljettajille siitä, että he pääsisivät muualle kuin vanhaan kotimaahansa. Paine itärajalla siis kasvaa, Kärnä väittää blogissaan.

Ilkka Laitinen puolestaan sanoo, että osa hänen mainitsemistaan kolmansien maiden kansalaisista on saattanut tulla Venäjälle jo vanhan Neuvostoliiton aikana silloisista ystävyysmaista.

– He eivät ole hoitaneet statustaan kuntoon, mutta ovat integroituneet venäläiseen yhteiskuntaan tavalla tai toisella, hän selittää.

– Miten se määritellään sitten, että on ikään kuin laittomasti Venäjällä oleskeleva ja mitkä ovat venäläiset säännökset? Tämä on hyvin hataralla pohjalla tämä homma, Laitinen sanoo.

Toistaiseksi turvapaikanhakijoita, etenkin syyrialaisia, on tullut Venäjän Murmanskista lähinnä Norjaan, joka onkin hieman ihmetellyt Suomen välttymistä tältä. Toisaalta Storskogin raja-aseman kautta tulleita on kaikkiaan vain pari tuhatta tänä vuonna.

Ilkka Laitisen mukaan on mahdoton arvioida, kuinka paljon Suomeen tulo mahdollisesti kiinnostaa näitä Venäjällä oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia. Maksukykyinen ihminen kuitenkin pääsee nykyisin halutessaan hyvin helposti Venäjä suurkaupungeista Murmanskiin ja sieltä eteenpäin, hän sanoo.

– Se on yksi hujaus, kun ottaa yöjunan Pietarista Murmanskiin ja siitä jatkaa matkaansa tavalla tai toisella. Puhutaan yhdestä tai kahdesta vuorokaudesta – tai lentämällä tunneista, Laitinen sanoo.