Ihmisoikeusjärjestö Seta ry kertoo tietoonsa tulleen, että parisuhteensa rekisteröineet seksuaalivähemmistöjen edustajat ovat ”useissa työ- tai virkaehtosopimuksissa yhä eriarvoisessa asemassa avioliitossa oleviin työntekijöihin nähden”.