Suomen valtio osallistui 1980- ja 90-lukujen taitteessa aktiivisemmin Viron itsenäistymispyrkimyksiin kuin aiemmin on tiedetty. Suomi käytti