Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan varhaislapsuudessaan bronkioliitin (ilmatiehyttulehdus) sairastaneilla on 28–31 vuoden iässä kohonnut astmariski ja huonompi elämänlaatu kuin verrokeilla. Heillä on myös palautumattomaan hengitysteiden ahtautumiseen viittaavia muutoksia keuhkojen toimintakokeissa.