Voimakkaalla maahanmuutolla voi olla merkittäviä vaikutuksia työmarkkinoihin – ja ainakin 1970-luvun Portugalissa ne olivat negatiivisia, esittää taloustieteen tohtorikoulutettava Erik Mäkelä (VTM, KTM) pian tarkastettavassa väitöskirjassaan.

Turun yliopiston tiedotteen mukaan Mäkelä analysoi väitöstutkimuksessaan yli puolen miljoonan paluumuuttajan maahanmuuton vaikutuksia Portugalin työmarkkinoihin 1970-luvulla. Mäkelä havaitsi, ”taloustieteellisen tutkimuksen valtavirrasta poiketen”, että maahanmuutolla oli merkittävä negatiivinen vaikutus työmarkkinoiden lopputulemiin. Sekä palkat että tuottavuus laskivat.

‒ Maahanmuuton negatiivinen vaikutus palkkoihin näkyy erityisen voimakkaana matalan koulutustason ammateissa maatalous- ja rakennussektoreilla, Mäkelä toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että talouden rakenne 1970-luvun Portugalissa poikkeaa merkittävästi nykyisistä teollisuusmaista. Lisäksi Portugalin entisistä siirtomaista, Angolasta ja Mosambikista, muuttaneet ihmiset puhuivat äidinkielenään portugalia ja olivat keskimäärin kantaväestöä koulutetumpia.

– Tässä mielessä tutkimustulokset eivät ole suoraan yleistettävissä Euroopan tämän hetkiseen maahanmuuttokriisiin. Portugalin tapaus tarjoaa kuitenkin ainutlaatuisen asetelman suurimittaisen maahanmuuton vaikutusten ymmärtämiseksi, hän jatkaa.

Mäkelän tutkimustulosten mukaan Portugalin työmarkkinat siis reagoivat työvoiman tarjonnan kasvuun talousteorian mukaisesti: työntekijöiden määrän lisääntyminen alensi keskimääräistä työn tuottavuutta sekä palkkatasoa. Mäkelä kuitenkin huomauttaa väitöskirjassaan, että aiempi Portugalin tapausta käsittelevä tutkimus on puhunut tätä perusoletusta vastaan.

Väitöskirjan mukaan työvoiman yht'äkkinen 15 prosentin kasvu vähensi työn tuottavuutta Portugalissa noin 26 prosentilla. Lisäksi keskiansiot laskivat alueesta riippuen noin 12–30 prosenttia matalapalkka-ammateissa vuosina 1974–1977. Väitöskirjassa korostetaan, että palkat saattoivat myös nousta korkeammin palkatuissa ja korkeamman koulutustason ammateissa.

Mäkelän mukaan Portugalin ”maahanmuuttoshokki” on ainutlaatuinen Euroopan lähihistoriassa; yli puoli miljoonaa ihmistä palasi Angolasta ja Mosambikista Portugaliin 1970-luvun puolivälissä.

Yliopiston tiedotteen mukaan Erik Mäkelä käsittelee väitöskirjassaan ajankohtaisia makrotaloudellisia teemoja ”hyödyntäen synteettisten kontrollien menetelmää, jonka avulla pyritään arvioimaan harjoitetun politiikan vaikutuksia talouteen”.

– Uusien tilastollisten menetelmien avulla on mahdollista parantaa empiirisen analyysin laatua ja tarjota aiempaa luotettavampia tutkimustuloksia yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi, Mäkelä uskoo.