FM, hammaslääketieteen kandidaatti Tiina Kantolan väitöstutkimuksessa havaittiin, että paksu- ja peräsuolisyöpää sairastavilla tulehdusta säätelevien välittäjäaineiden pitoisuudet veressä poikkeavat terveillä henkilöillä mitattavista pitoisuuksista. Veren välittäjäaineiden pitoisuudet myös muuttuivat syövän edetessä. Verinäytteestä määritetty korkea tulehdusindeksi oli yhteydessä syövän etenemiseen ja huonoon ennusteeseen.