Velallisen ja velkojan välille syntyi kiista 1000 euron lainasta. Korkein oikeus päätti asian velkojan hyväksi, vaikka velallinen kertoi heidän sopineen velan kuitatuksi työllä, kertoo uutispalvelu Edilex.