Johtamiskouluttaja, strategiakonsultti ja hallitusammattilainen Minna Isoaho tyrmää Puheenvuoron blogissaan ne ajatukset, joiden mukaan Suomen talous voidaan korjata ottamalla lisää velkaa, koska korkotaso on ennätyksellisen matala.

-Vastuullinen päättäjä ei ota nollakorkoista syömävelkaa ja perustele sen ottamista lainan edullisuudella. Velka on aina mitoitettava näköpiirissä olevaan maksukykyyn nyt ja myös tulevina vuosina. Velankantokykyä arvioitaessa selvitetään omat tulot, juoksevien menojen määrä sekä velasta aiheutuva kustannus. Tällöin huomioidaan myös mahdollinen muutos korkotasossa. Näin toimitaan yksityishenkilöiden ja kotitalouksien kohtuullista velkamäärää arvioitaessa. Huolellinen perheenisä tai –äiti ei ylivelkaannuta perhettään eikä näin saa myöskään Suomen hallitus tehdä koko kansakunnan mittakaavassa, hän kirjoittaa.

Isoahon näkemys Suomen tilanteesta on synkkä. Hän on samoilla linjoilla kuin Technopoliksen toimitusjohtaja Keith Silverang, joka perjantaina ennakoi Suomen ajautuvan Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n valvontaan.

-Säästöt on syöty, eivätkä tulot ole enää pitkään aikaan riittäneet kattamaan menoja. Otamme syömävelkaa emmekä leikkaa kulujamme riittävästi. Edessä on velkavankeus ja mahdollisesti maksukyvyttömyys. Globaalin talouden aikana tämä tarkoittaa kansallisen itsemäärämisoikeutemme merkittävää romuttumista. Olemme muiden armoilla, jos emme itse korjaa tilannetta paremmaksi, Isoaho varoittaa.

Isoahon mukaan suomalaisten päättäjien kolme virhearviointiauhkaavat viedä Suomen perikatoon.

-Voimme ottaa lisää velkaa, koska korkotaso on niin matala. Elvytämme ”halvalla” velkarahalla kunnes markkinat alkavat taas vetää. Meidän pitää pelastaa hyvinvointiyhteiskunta, hän luetttelee.

Isoahon mukaan Suomessa tarvitaan nyt kriisijohtamista, mutta johtajan rooliin ei ole löytynyt päteviä tekijöitä.

-Kriisitilanteessa ei kysellä eikä tehdä nollasummapelin kompromisseja. Johtajalla on velvollisuus selvittää asian todellinen tila, minimoida akuutit vahingot ja kääntää kurssi kohti parempaa, hän sanoo.