Puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Räty arvioi, että Suomen tulisi mahdollisesti muuttaa perustuslakia.

Räty puhui tänään Mikkelissä Päämajan kesäsymposiumissa, miten Suomen valtiollista turvallisuutta voitaisiin kehittää Itämerellä kiristyvän kansainvälisen turvallisuustilanteen vuoksi.

- Suomen on näytettävä, että se panostaa turvallisuuteen. Yksi on perustuslaki. Meillä ei ole perustuslaissa minkäänlaista poikkeamaa turvallisuustilanteesta johtuen, Räty sanoi.

- Kansalaisten oikeudet ovat aina samat turvallisuustilanteesta riippumatta. Muilla mailla on perustuslaissa poikkeamat turvallisuuden niin vaatiessa.

Käytännössä kansliapäällikkö Rätyn mainitsema muutos olisi perustuslakiin kirjattava valmiiksi hallituksen mahdollisuus rajoittaa kansalaisoikeuksia poikkeustilanteessa.

Tällä hetkellä perustuslaissa todetaan, että eduskunta voi säätää poikkeuslain, jolla voidaan kumota perustuslain säädöksiä. Poikkeuslakia käsitellään lainsäädännössä samoin kuin muutokset perustuslakiin, eli niihin tarvitaan viiden kuudesosan kannatus eduskunnassa.

Räty tarkensi myöhemmin keskustelussa, että esimerkiksi kyberpuolustuksen ja elektronisen tiedustelun lainsäädäntötyö ei puolustusministeriön mielestä tarvitse muutoksia perustuslakiin.

Puolustusvoimat haluaisi oikeuden aloittaa internetliikenteeseen liittyvä tiedusteluohjelma. Tiedustelussa seurattaisiin Suomen rajat ylittävää sähköistä liikennettä. Tällä hetkellä puolustusvoimat ei saa seurata Suomessa nettiliikennettä.

Räty kuvaili Itämeren turvallisuustilannetta pitkästi. Kansliapäällikön arvion mukaan sekä Venäjä että Nato ovat lisänneet tuntuvasti aktiivisuuttaan Itämeren alueella.