Vuoden 2020 ensimmäinen neljännes näyttää jatkavan kasvun aikaa Suomen asuntomarkkinoilla. Myös koko vuoden ennusteessa yli 80 prosenttia välittäjistä ennustaa kysynnän kasvavan koko maassa.

Ennusteen takana on Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) lähes 1 600 välittäjää. He toimivat 475 toimipisteessä.

Vahvinta kasvun odotetaan olevan Turun, Tampereen ja Helsingin vaikutusalueella. Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi sekä Pohjois-Suomi lupaavat myös tilanteen pysyvän vähintään ennallaan. Laskua ennustetaan vain hyvin lievänä osassa Itä-Suomen paikkakuntia sekä kaukana aluekeskuksista sijaitsevissa kunnissa.

”Kasvukeskuksissa on raportoitu selvää tarjontapulaa hyväkuntoisista uudemmista asunnoista”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg tiedotteessa.

Katto pelottaa

Yksi peikko markkinoilla kuitenkin on: suunnitteilla oleva uusi velkakatto, jota SKVL nimittää hieman hämmentävästi lainakatoksi. Välittäjien mielestä ehdotetun 450 prosentin katon vaikutus olisi läpi mennessään ennakoitua pahempi

Niin sanotun Mörttisen työryhmän ehdottama katto asuntovelalle (450 prosenttia vuositulosta) olisi kyselyn tulosten perusteella merkittävä este asunnonhankinnalle. Myös 25 vuoden enimmäislaina-aikaa pidetään liian rajoittavana.

Jopa 75 prosenttia näkee katon vaikutuksen olevan suurta, selvää tai jonkin verran koko Suomessa. Yllättäen myös niin sanottu muu Suomi on yhtenäinen vaikutuksen vakavuudessa, myös muualla kuin kasvukeskuksissa, joissa toki vaikutukset ovat vakavimmat.

Mutta ilman kattomuutosta 80 prosenttia välittäjistä ennustaa kerrostalojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan alkuvuoden koko Suomessa. Kysyntäennuste on noussut edellisestä neljänneksestä 10 prosenttiyksiköllä.

Keskimäärin koko Suomessa vanhojen kerrostalojen hintojen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan. Pääkaupunkiseudun ja Turun alueen osalta ensimmäisen neljänneksen hinnannousun odotetaan olevan keskimäärin noin 2 prosenttia. Muun Suomen vanhojen kerrostalojen hintojen odotetaan laskevan keskimäärin noin 1 prosentin.

”Koko Suomessa alueelliset erot pientenkin paikkakuntien välillä voivat olla suuria riippuen työpaikkatilanteesta”, toteaa Mannerberg. ”Erityisen positiivista on se, että kysyntä ei pelkästään painotu kasvukeskuksiin."

Pari- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan keskitalven. Rivitalojen hinnoissa odotetaan lievää laskua. Pari- ja omakotitalojen hintojen odotetaan alkuvuoden ajan olevan alimmillaan lumisen kauden ajan.

Vuokra-asuntojen kysyntä lisääntyy

Vuokra-asuntojen kysynnän kasvu jatkuu vahvana. Lähes 90 prosenttia välittäjistä uskoo kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan alkuvuonna. Ainostaan Etelä-Suomen pienillä paikkakunnilla sekä Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella on pieniä merkkejä kysynnän laskusta.

Vuokramarkkinoilla korostuu huonokuntoisten vuokra-asuntojen huonompi kysyntä ja hyväkuntoisten keskusta-asuntojen kovassa kysynnässä merkittäviäkin eroja. Vuokrien määrissä odotetaan nousua alueilla, joissa kysyntää on eniten kuten pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere ja Oulu.