Ranskalainen uusiutuvan energian yhtiö Valorem kertoo kehittävänsä suomalaisen Megatuulen kanssa Suomen länsirannikolle tuulivoimahanketta, jonka kapasiteetti on noin 200–300 megawattia.

Korkeimman hallinto-oikeuden lupa hankkeelle tuli lainvoimaiseksi kesäkuun lopussa viimeisen valituskierroksen jälkeen. Voimaloiden tarkempaa sijoittelua Valorem ei toistaiseksi kerro.

Valoremin mukaan hankkeen arvioitu vuosittainen tuotanto olisi noin yksi terawattitunti. Tuulivoimapuistoon suuntautuvan investoinnin arvo on noin 300 miljoonaa euroa.

Tuulivoimapuiston on määrä olla käytössä vuonna 2024.

Suhteessa nyt olemassa olevaan ja rakenteilla olevaan tuulivoimaan hankkeen osuus olisi noin 10 prosenttia koko Suomen tuulivoimakapasiteetista.

Suomessa Valoremilla on tällä hetkellä käynnissä hankkeita kapasiteetiltaan noin 600 megawatin edestä.

Yhtiön mukaan uusia mahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan ja tavoitteena on aloittaa yhteensä yhden gigawatin hankkeiden kehitystyö vuoden 2021 loppuun mennessä.

”Suomen tytäryhtiömme avaa toimiston Helsinkiin syksyllä, ja maajohtajamme liittyy konserniin syyskuussa”, kertoo Valoremin kansainvälisen liiketoimintayksikön johtaja Nicolas Berard.

Tuulivoimahankkeita on viimeisen parin vuoden aikana putkahdellut rakenteille tai suunnitteille Suomen länsirannikolla ennennäkemätön määrä.

Tänä vuonna uutta tuulivoimaa valmistuu Suomen Tuulivoima­yhdistyksen ylläpitämän tilaston mukaan 385 megawattia ja seuraavan kahden vuoden aikana yhteensä jo yli 1 200 megawattia.

Megatuulen hallituksen puheenjohtaja Seppo Savolainen arvioi syyn investointeihin olevan siinä, että nyt on mahdollista tehdä markkinaehtoisia hankkeita taloudellisesti kannattavasti.

Megatuulella on ennestään Valoremin kanssa rakenteilla Suolamaan ja Saunakankaan tuulivoimapuistot, joiden kapasiteetti on yhteensä yli 70 megawattia. Viime vuoden keväänä alkaneiden hankkeiden kokonaisinvestointi on noin 80 miljoonaa euroa ja niiden on määrä valmistua ensi vuoden alussa.

Saunamaan hankkeen viisi tuulivoimalaa sijaitsevat Teuvan kunnan ja kolme Kurikan kaupungin alueella. Suolakankaan hanke koostuu yhdeksästä tuulivoimalasta Kauha­joella.

”Sähköntarpeen ennustetaan Suomessa kasvavan, kun teollisten prosessien päästöjä ajetaan alas korvaamalla sähköllä”, Savolainen kertoo.

”Suomi on tehokas paikka tuottaa tuulivoimaa ja nopeasti omavarainen, ja silloin voidaan katsoa sähkön vientimahdollisuuttakin.”

Lue seuraavaksi: