Sisustus- ja tekstiilialan yritys Vallila Interior kertoo selvittäneensä puutteita intialaisen alihankkijansa R.K. Exportsin toiminnassa.

Puutteet tulivat ilmi Finnwatchin raportissa Intian tekstiiliteollisuuden tehtaiden työoloista. Vallilan osalta esiin nousi erityisesti laittoman alhainen palkkataso R.K. Exportsilla.

Vallilan mukaan asia otetiin tutkintaan yhtiönostotoimien, tehtaan ja SA8000-standardia edustavan SAI:n sekä auditoinnin tehneen yrityksen TÜV Nordin kanssa. Tutkimuksen jälkeen yhtiö teki suunnitelman puutteiden korjaamiseksi.

”On tärkeää eriyttää lakisääteiset velvoitteet tulevaisuuden tahtotilasta: lakisääteisten asioiden, kuten minimipalkkojen noudattaminen, on välttämätön ehto yhteistyön jatkamiselle. Pidemmän aikavälin tavoitteet, kuten elämiseen riittävän palkkatason mittaaminen ja noudattaminen, on yhteinen tahtotila toimialalla”, Vallilan toimitusjohtaja Mathias Berner sanoo tiedotteessa.

Vallilan mukaan selvityksessä havaittiin, että Karurin tekstiiliteollisuus on riitauttanut minimipalkat oikeudessa, mikä on aiheuttanut epäselvyyttä alan yritysten palkkatasoa koskien.

”Osavaltion tekstiiliteollisuuden riitautettua alan lakisääteiset minimipalkat oikeuslaitos on antanut tekstiiliteollisuuden jäsenyrityksille lykkäyksen korotettujen palkkojen maksamiseen asian käsittelyn ajaksi. ”

Karurin tekstiilialan yritykset jatkavat Vallilan mukaan vanhan minimipalkkalain mukaisten palkkojen maksamista työntekijöille kunnes oikeusprosessi on ohi.

”Vuonna 2015 käynnistetty riita kodintekstiiliteollisuuden palkkakategoriaan liittyen on etenemässä ja odottaa uutta asetusta loppuvuoteen 2019 mennessä, jolloin palkkojen odotetaan nousevan.”

SA8000-standardi velvoittaa yritykset takaamaan elämiseen riittävän korvauksen tehdystä työstä, mutta korvauksen tarkka määritelmä on Vallilan mukaan osittain puutteellinen joillakin alueilla, kuten Intiassa.

”R.K. Exportsin auditoinut TÜV Nord on katsonut tehtaan täyttävän elämiseen riittävän tason vaatimukset silloisen kriteeristön mukaan. Vallilan ja Finnwatchin tutkimusten jälkeen SAI on kuitenkin ilmoittanut uuden, elämisen tason kustannuksia laskevan Anker-metodin käyttöönotosta auditointiyrityksillä syksystä 2019 alkaen. Vallila edellyttää elämiseen riittävän palkkatason uuden metodin käyttöönottoa sen voimaantullessa SAAS:in asettaman kriteeristön mukaisesti”, yhtiö sanoo.

Vallila etenee työolojen ja palkkatason kehittämisessä edelleen, käyden asiat läpi vuosittain julkaistavassa vastuullisuusraportissa.

Auditointien lisäksi Vallila kertoo hyödyntäneensä Finnwatchin suosituksia laajemminkin. Ostokäytäntöihin liittyvien vaatimuksien suhteen on otettu entistä aktiivisempi rooli ja niihin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota.

Toukokuussa R.K. Exportsin johdon kanssa Helsingissä järjestetyssä tapaamisessa käytiin Vallilan mukaan lisäksi läpi raportin jokainen havainto ”suurimmasta pienempään”. Raportissa mainittuihin puutteisiin on Vallilan mukaan tehty toimenpidesuunnitelmat ja yhteinen välikatsaus on sovittu pidettäväksi vuoden 2019 aikana asioiden edistämiseen liittyen.

”Vallila on ottanut raporttimme löydökset vakavasti ja käynyt eri osapuolten välillä aktiivista vuoropuhelua epäkohtien korjaamiseksi. Vallilan laatima toimenpidesuunnitelma on kunnianhimoinen, ja odotamme erityisesti elämiseen riittävää palkkaa koskevan mallin käyttöönottoa Vallilan alihankkijan tehtaalla”, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti kommentoi.

Lue myös: Karmea liiman haju, palkka 3,8 euroa päivässä – Pysäyttävä video kertoo: Näin valmistetaan suomalaista luksusta Intiassa