Ministeriön sisäinen tarkastus suosittaa jatkotoimenpiteitä Katri Kulmunin (kesk) avustajan ja Tekir Oy:n suhteen.

Selvityksessä löytyi epäselvyyksiä tilauksista, joista nousi Kulmunin ministerieroon johtanut kohu.

Selvityksen perusteella sopimuksen valmistelussa ministerin erityisavustaja Jääskeläisen ohjaus oli vahvaa. Hän antoi selkeästi ymmärtää toimivansa ministerin antamalla mandaatilla, jota hänellä ei Kulmunin antaman selvityksen mukaan kuitenkaan ollut.

Tekirin mukaan ”käytännössä kaikkien palveluiden tilaaja on ollut sopimukseen merkitty yhteyshenkilö Kari Jääskeläinen”.

LUE LISÄÄ:

Näin Kulmunin erityisavustajan toiminut Kari Jääskeläinen vastaa ministeriölle antamassaan selvityksessä. Uusi Suomi julkaisee selvityksen sanasta sanaan:

”Keskustelimme elinkeinoministeri Katri Kulmunin kanssa ministeritehtävien alkuvaiheessa hänen viestinnällisistä tarpeista. Yksi havaitsemamme kehittämiskohta oli mm. esiintymisvalmennukseen liittyvän koulutuksen hankkiminen.

Katri Kulmuni, Harri Saukkomaa ja allekirjoittanut tapasivat heinäkuussa (26.7. 2019) Työ –ja elinkeinoministeriössä ministerin virkahuoneessa. Tapaamisessa puhuttiin laajasti medioista, viestinnästä, esiintymisestä, puheiden pidosta, kohderyhmistä, ns. one linereista ja retoriikasta sekä niiden käytöstä, tärkeydestä ja vaatimuksista ministerin tehtävässä.

Kulmunin, Saukkomaan ja allekirjoittaneen tapaamisen jälkeen kävin keskustelun Saukkomaan kanssa. Pyysin, että hän suunnittelee ministerille vaativiin viestintätilanteisiin sopivan valmennuskokonaisuuden.

Ministeri Kulmuni pyysi minua ottamaan yhteyttä ministeriön viestintään ja hallintoon ja selvittämään kuinka viestintävalmennus voidaan järjestää.

Olin yhteydessä ministeriön viestintään ja hallintoon. Kävimme keskustelun ministerille järjestettävästä viestintävalmennuksesta. Kaikille osapuolille oli selvää, että valmennuksen järjestäjän tulee olla ministerin tarpeisiin sopiva ja luotettava.

Raportissa käydään läpi myös Tekirin lisätöitä ja konsultointia. Ymmärrykseni mukaan ne liittyvät kuhunkin viestintävalmennuksen valmisteluun tai niiden jälkitöihin. Koulutusta suunniteltaessa puhuttiin eri osapuolten kesken, että myös erilaisiin viestinnän ad hoc tilanteisiin tarvitaan erillistä palvelua ja niin on myös toimittu. Ymmärtääkseni myös ne on kirjattu sopimukseen, koska tehtyyn sopimukseen on kirjattu selkeästi, että ylimenevän työn tuntihinnoista on sovittu.

Laskutuksen seurannan suhteen ei oltu riittävän tarkkoja, ei minun toimesta eikä ilmeisesti virkakunnassa. Minä en ole saanut laskuja tarkistettavaksi eikä niitä ole myöskään minulle lähetetty.

Viestintäasioista puhuttiin ministeri Kulmunin kanssa usein. Hän oli hyvin kiinnostunut viestinnästä ja halusi kehittyä koko ajan paremmaksi viestijäksi, esiintyjäksi ja puhujaksi, mikä on erinomainen piirre poliitikossa.

Pyydän, että tämä vastaukseni liitetään Työ –ja elinkeinoministeriön sisäisen tarkastuksen raportin liitteeksi ja julkaistaan sen liitteenä.

Helsingissä 11.6.2020

Kari Jääskeläinen”