Suomen talous kääntyy viimein nousuun, analyysi- ja ennustetoimisto GnS Economics arvioi uudessa talousennusteessaan.

Suomen bruttokansantuote on kasvanut kahden vuosineljänneksen aikana, joten ”Suomen pitkä taantuma on viimein päättynyt”, GnS Econimics toteaa.

GnS Economics ennustaa Suomelle yhden prosentin talouskasvua vuodelle 2016.

–Valtiontalouden leikkauksista johtuen kasvu on syntynyt pääasiassa kansainvälisen noususuhdanteen ansiosta, GnS kertoo.

Ennusteen mukaan myös rakenneuudistukset, kuten suunniteltu työvoimakustannusten leikkaus, vahvistavat elpymistä.

GnS Economics listaa kuitenkin riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Suomen talouskasvuun.

–Keskuspankkien erityistoimet sekä valtioiden ja yksityisten toimijoiden korkea velkaantumisen aste tekevät nykyisestä tilanteesta huolestuttavan, GnS toteaa raportissaan.

GnS korostaa, että keskuspankkien sekä valtioiden voimakas elvytys nosti maailmantalouden kasvuun vuosien 2008-2009 romahduksesta.

–Nyt lähes kaikki keskuspankkien keinot ovat käytössä ja valtiot ovat hyvin velkaantuneita. Elvytysvaraa ei toisin sanoen juuri ole. Jos rahoitusmarkkinat kokisivat nyt pahan sokin, voisimme ajautua jopa globaaliin lamaan 1930-luvun suuren laman tapaan.

Nordea ja Handelsbanken alensivat ennusteitaan Suomen ensi vuoden talouskasvulle syyskuun alussa.

Nordea arvioi, että Suomen talouskasvu yltää ensi vuonna 0,5 prosentin kasvuun. Aiemman ennusteen mukaan talouskasvu olisi yhdessä prosentissa. Handelsbankenin aiempi ennuste Suomen ensi vuodelle oli 1,5 prosentin talouskasvu. Uudemman ennusteen mukaan ensi vuoden talouskasvu on prosentin luokkaa.