Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala katsoo, että Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimuksen kustannusvaikutus muodostaa työmarkkinakierroksen niin sanotun yleisen linjan.

”Yleistä linjaa sovittelussa puolustetaan”, Piekkala sanoo.

Tämä tarkoittaa, että Piekkalan mukaan työmarkkinakierroksen yleinen linja on 3,3 prosentin kustannusvaikutus 25 kuukaudelle eli kahdelle vuodelle laskettuna 3,2 prosenttia. Jos myöhemmin tehtävät sopimukset ovat tätä pidempiä tai lyhyempiä voi kustannustaso muuttua samassa suhteessa.

Kustannusvaikutus muodostuu palkankorotuksista ja sopimusten tekstimuutoksista, joilla on kustannusvaikutuksia.

Yleisellä linjalla tarkoitetaan tasoa, joka ohjaa työmarkkinakierroksen muiden työehtosopimusten tasoa.

LUE MYÖS:

Kiky-tunnit iso kysymys

Iso kysymys kierroksella ovat työaikaa pidentäneet kiky-tunnit.

Piekkalan mukaan työehtosopimuksessa olevat kiky-tunnit ovat sen kaltainen työaikamääräys, ettei hän itse lähde tekemään esityksiä niiden poistamisesta, vaan osapuolten pitää keskenään löytää ratkaisu kiky-tunneista.

Laajasti muista keskeisistä aloista poikkeavasti Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat työaikaa pidentäneistä kiky-tunneista aikoinaan allekirjoituspöytäkirjalla, jonka Teollisuusliitto irtisanoi viime vuoden loppuun. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton sopimuksessa kiky-tunteja ei ole ja sopimuksen kustannusvaikutus koostuu palkankorotuksista.

Useissa työehtosopimuksissa kiky-tunnit ovat työehtosopimusten sisällä. Monissa auki olevissa neuvotteluissa työnantajapuoli haluaa säilyttää kiky-tunnit ja työntekijäpuoli haluaa kiky-tunnit pois. Seuraavissa ratkaisuissa onkin paljon pelissä, mitä niissä kiky-tunneista sovitaan.

LUE MYÖS:

Piekkalan mukaan yleinen linja muodostuu edustavan päänavaajan sopimuksen kustannusvaikutuksesta, joka on hänen saamiensa tietojen mukaan 25 kuukaudelta 3,3 prosenttia, ei 3,3 prosenttia + jotakin.

Jos kiky-tunnit poistuvat jossakin työehtosopimuksen sisältä, sovittelussa yleinen linja Piekkalan mukaan tarkoittaisi sitä, että osapuolten tulisi rakentaa siitä tasapainoinen ratkaisu. Perinteisesti tekstin poistamiselle lasketaan kustannusvaikutus, joka otetaan neuvotteluissa laskelmissa huomioon.

”Lähtökohtaisesti teksteihin tulee plussia ja miinuksia niin, että sopimus on tasapainossa”, Piekkala sanoo.

Tässä peliin tulee työmarkkinamatematiikka.

”Mitä tasapaino sitten tarkoittaa, riippuu tekstien kustannusvaikutuksista. Teksteissä on eri arvoisia asioita, joille kaikille on käytännössä vaikea laskea eksaktia kustannusvaikutusta”, Piekkala sanoo.

Vanhojen periaatteiden mukaan eletään

Liittokierroksella jokainen liitto asettaa omat tavoitteensa. Keskinäisissä työehtosopimusneuvotteluissa osapuolet voivat tehdä mitä vain ratkaisuja, josta pääsevät keskenään sopuun.

Jos työehtoneuvotteluissa päädytään kuitenkin sovitteluun, Piekkalan mukaan sovittelija työriitalain soveltamiskäytäntöön perustuen huolehtii niin sanotun yleisen linjan puolustamisesta eli siitä, ettei sovittelussa ylitetä yleistä linjaa.

Piekkalan mukaan aikaisemmin edustava päänavaus on ollut esimerkiksi metalliteollisuuden sopimus.

”Koska Teollisuusliitto on edustava päänavaaja Teknologiateollisuuden kanssa, sieltä tulee meille vanhan käytännön mukaisesti niin sanottu yleinen linja, jota sovittelussa puolustetaan” Piekkala sanoo.

Tavoitellussa uudessa työmarkkinamallissa, Suomen mallissa, yleinen linja saattaisi muodostua laajemmin vientialojen ratkaisuista. Kun sellaista mallia ei ole toistaiseksi syntynyt, eletään Piekkalan mukaan vanhojen periaatteiden mukaisesti.

Vientialojen neuvottelut edelleen laajasti auki

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton päänavaussopimuksen syntyminen reilu viikko sitten ei tuonut vauhtia muiden keskeisten vientialojen ratkaisuihin.

Jos ratkaisuja työriitoihin ei löydy, mittavat lakot uhkaavat teollisuudessa tammikuun lopulla.

Tiistaina sovitellussa olivat Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto sekä Metsäteollisuus ja Paperiliitto.

Kemianteollisuuden ja Teollisuusliiton sovittelun jälkeen osapuolet ilmoittivat, että ne jatkavat keskenään neuvotteluja nopealla aikataululla.

Metsäteollisuuden ja Paperiliiton seuraava sovittelu on ensi viikon tiistaina. Osapuolet jatkavat ennen sitä keskenään ratkaisun hakemista.

Teknologiateollisuuden ja Pron työriitaa sovitellaan tänään torstaina sivutoimisen sovittelijan Jukka Ahtelan johdolla.