Valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan toimitettavaksi Puolustusvoimien komentajaa Jarmo Lindbergiä koskevassa asiassa.

Keskusrikospoliisi on suorittanut syyttäjän määräämää esiselvitystä Puolustusvoimien komentajan menettelystä niin sanottuun Lemmenjoen harjoitukseen liittyvässä asiassa. Tapaukseen liittyviä epäselvyyksiä ja väitettyjä asiattomuuksia käydään parhaillaan läpi oikeudessa.

Lindbergiin liittyvässä esiselvityksessä on suoritettu useita alustavia kuulemisia ja hankittu kirjallisia selvityksiä.

”Esiselvityksessä ilmenneiden seikkojen ja muun samaan asiakokonaisuuteen liittyvän aineiston perusteella syyttäjä on tänään päättänyt käynnistää asiassa esitutkinnan, jossa selvitetään sitä, onko Puolustusvoimien komentaja syyllistynyt rikokseen rikkomalla sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annettuun lakiin perustuvia velvollisuuksiaan”, valtakunnansyyttäjänvirasto tiedottaa.

Puolustusvoimien komentaja on esiselvityksessä kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Esitutkinnan toimittaa keskusrikospoliisi.