Tutkijoista koostuva riippumaton talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi, että hallituksen kilpailukykypaketin eli pakkolakipaketin seurauksena syntyvien uusien työpaikkojen määrä on arvioitu liian optimistiseksi.