Suomalaisten suurimmat huolenaiheet ovat maahanmuutto ja työttömyys, ilmenee Euroopan komission rahoittaman Eurobarometri-kyselytutkimuksen ensitiedoista.