Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola kertoo, että Posti on pitänyt omistajaohjausosaston ja tänään eronneen omistajaohjausministerin Sirpa Paateron (sd) informoituna siitä, mitä se aikoo tehdä työntekijöidensä työehtoratkaisujen suhteen.