Valtioneuvoston tilannekeskus on saanut tänään aamulla tiedon Talvivaaran kaivosalueella tapahtuneesta uudesta kipsisakka-altaan vuodosta. Tällä hetkellä tilannekeskus ei ole ottanut käsiinsä viranomaistoimia, mutta on ”välittömässä toimintavalmiudessa”.