Valtioneuvoston tilannekeskus on saanut tänään aamulla tiedon Talvivaaran kaivosalueella tapahtuneesta uudesta kipsisakka-altaan vuodosta. Tällä hetkellä tilannekeskus ei ole ottanut käsiinsä viranomaistoimia, mutta on ”välittömässä toimintavalmiudessa”.

Toistaiseksi vuodon päällä on Kainuun ELY-keskus.

- Valtioneuvostossa on valmiudet käynnistää kaikki tarvittavat toimet, jotta vuodosta koituvat ympäristö- ja muut vahingot voitaisiin minimoida, tilannekeskuksesta tiedotetaan.

Valtioneuvosto painottaa, että Talvivaara on velvoitettu saattamaan kaivoksessa olevan veden määrän sellaiseksi, että kykenee reagoimaan hallitusti myös lumen sulamiseen keväällä.