Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo ohjeistaneensa luovuttamaan kaiken sellaisen covid-19-koordinaatioryhmän tiedon, joka ei ole salassa pidettävää.

Aikaisemmin lauantaina STT kertoi valtioneuvoston kanslia salaavan koronakoordinaatioryhmän asiakirjat lukuun ottamatta esityslistoja. STT pyysi asiakirjoja julkisuuslain perusteella.

”Valtioneuvosto on linjannut 6.5. antamassaan periaatepäätöksessä, että kaikki päätöksenteon perusteena olleet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita tulee julkaista. Olen keskustellut tänään valtiosihteerini kanssa tietopyynnöistä koskien COVID19-koordinaatioryhmän toimintaa ja ohjeistanut luovuttamaan kaiken sellaisen tiedon, joka ei ole salassa pidettävää”, pääministeri Marin kirjoittaa Twitterissä.

Aikaisemmin hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää katsoi, että kyseessä on viranomaistoimintaa, ja sen pitäisi noudattaa julkisuuslakia.

Lue seuraavaksi: