Valtioneuvoston kanslia on perjantaina tehnyt valmiuslakiin perustuvan päätöksen koronaviestinnän koordinoinnista. Julkisuudessa toimivaltuuden aktivoinnista on puhuttu viestinnän keskittämisenä valtioneuvoston kansliaan.