Valtiovarainministeriö (VM) ennustaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan kuluvana vuonna 1,5 prosenttia ja kasvuvauhdin hidastuvan ensi vuonna yhteen prosenttiin. Ennuste on ensimmäinen, jossa on otettu huomioon uuden Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelman vaikutus.

Arvio tarkentui alaspäin aiemmasta kesäkuun ennusteesta, jossa bkt-kasvuksi arvioitiin tälle vuodelle 1,6 prosenttia. Ensi vuotta koskeva ennuste heikkeni 1,2 prosentista yhteen prosenttiin.

Ennusteen heikkenemisen taustalla on etenkin maailmankaupan ja sitä kautta Suomen viennin näkymän heikkeneminen. Euroalueella talousnäkymiä varjostaa tänä vuonna Saksan hidas talouskasvu.

”Ennusteen mukaan talouden kasvu hiipuu alle yhteen prosenttiin. Se ei riitä hyvinvointivaltion tarpeisiin! Siksi toimien, joilla haetaan kestävää kilpailukykyä sekä korkeampaa työllisyyttä ja tuottavuutta, pitää olla korkealla talouspolitiikan agendalla”, sanoo osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Spolander tiedotteessa.

Vuoden 2021 kasvuennuste on uudessa taloudellisessa katsauksessa 0,9 prosenttia.

”Ennusteeseen liittyy lähinnä alasuuntaisia riskejä. Riskit ovat lisäksi kasvaneet viime kuukausina. Kauppakonfliktin syveneminen on keskeisin maailmantalouden näkymiä varjostava riski, jota lisää vielä mahdollinen kilpailullinen valuuttakurssien heikentäminen. Saksan vajoaminen taantumaan lykkäisi Euroopan talouden toipumista myöhemmäksi”, tiedotteessa todetaan.

Keskipitkällä aikavälillä eli vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu VM:n mukaan alle yhteen prosenttiin.

VM arvioi, että työllisyysaste kohenee 73,1 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen tavoite on siten karkaamassa. Hallitus tavoittelee 75 prosentin työllisyysastetta vuoteen 2023 eli hallituskauden loppuun mennessä.

Julkisen talouden alijäämä on valtiovarainministeriön mukaan edelleen kasvamassa, mikäli työllisyys ei kohene ennakoitua paremmin. Menot ovat pysyneet tuloja suurempina koko korkeasuhdanteen ajan.

”Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähivuosina. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntyy 2020-luvun alkuvuosina uudelleen kasvuun”, VM toteaa.

Ennuste on ensimmäinen, jossa on otettu huomioon uuden hallitusohjelman vaikutus. Toistaiseksi ennusteessa on otettu huomioon tulevaisuusinvestointiohjelman toimia yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, kun hallitusohjelman mukaan niitä voidaan toteuttaa enintään kolmella miljardilla eurolla vuosina 2020−2022.

Hallituksen päätöksien eli menolisäyksien, veronkiristysten ja uudelleen kohdentamisten vaikutus on ministeriön mukaan huomattava.

”Kokonaisuutena nämä [hallituksen päätökset] heikentävät julkista taloutta noin 400 miljoonalla eurolla vuoden 2023 tasolla. Myös hallituksen päättämät kertaluonteiset menolisäykset kasvattavat julkisen talouden alijäämää vuosina 2020−2022. Kertaluonteiset menolisäykset koostuvat valtaosin niin sanotusta tulevaisuusinvestointiohjelmasta.”

Valtiovarainministeriön talousennuste on hallituksen virallisesti käyttämä arvio tulevasta talouskehityksestä.