Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ei käytännössä mahdollista vaalirahoitusilmoitusten ”tosiasiallisia tarkastuksia”.