Valvira ja aluehallintovirastot kertoivat torstaina aikovansa kuluvana vuonna valvoa suunnitelmallisesti ikäihmisten kotihoidon henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä hoidon laatua.