Kainuun ely-keskuksen patoylitarkastaja Timo Regina ei ole omien sanojensa mukaan osallistunut millään tavalla Talvivaaran valvontaan. Uusi Suomi tavoitti Reginan torstaina iltapäivällä kertomaan asemastaan Kainuun ely-keskuksessa.

Kysymykset Reginan asemasta Talvivaaran kaivoksen valvovana viranomaisena lähtivät liikkeelle, kun Suomen Luonto julkaisi Facebook-sivullaan päivityksen, jossa viitattiin Reginan aiempaan työhön Destiassa.

- Tulin taloon [ely-keskukseen] vuonna 2009. Otin asian esiin tuolloin ja jääväsin itseni Talvivaaraa koskevista asioista. Keskustelin tästä esimieheni ja juristin kanssa. Se oli meidän mielestämme oikea päätös, Timo Regina sanoo Uudelle Suomelle.

- Virkamiehen tulee itse ilmoittaa tämänkaltaiset asiat.

Uuden Suomen toimitus ei saanut Reginan jääviydelle vahvistusta ely-keskuksesta torstaina iltapäivällä. Reginan vastuulla on miehen kertoman mukaan kaikkien Suomen muiden kaivosten padot. Talvivaaran patoasioita valvoo patoylitarkastaja Heli Nurmi.

- En ole häneen esimiesasemassa, Regina sanoo.

Timo Regina työskenteli vuonna 2007 valtion maanrakennusyhtiö Destiassa. Tuolloin hän osallistui projektipäällikkönä Talvivaaran maanrakennustöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Reginan projektissa rakennettiin myös tällä viikolla vuotanut jätevesiallas ja sen varoaltaat.

Kommentti ärsyttää

Erityisesti yleisöä on ihmetyttänyt Reginan antama kommentti Yleisradiolle, jossa hän toteaa, ettei usko Suomessa sijaitsevien kaivosten mennen ”siitä mistä aita on matalin”.

Regina ei muista Ylen toimittajan kysymystä suoraan, mutta sanoo kertoneensa toimittajalle kommentoivansa vain yleisesti suomalaisen kaivosteollisuuden toimintaa.

- Talvivaaraa en kommentoi lainkaan. Olen tehnyt tämän selväksi kaikille toimittajille, joiden kanssa olen puhunut, Regina sanoo.

Regina ei kommentoi Talvivaaraa ja sen jätevesialtaiden patoasiaa myöskään Uudelle Suomelle.

Talvivaaran alkuperäinen, tällä viikolla vuotanut pato rakennettiin vuosina 2007-2008. Pato rakennettiin silloisten noudattaen silloisia määräyksiä, joiden mukaan altaan pohjalle riitti ohut suojamuovi. Sittemmin määräykset ovat muuttuneet tiukemmiksi.

Ympäristöministeri Ville Niinistö kertoi tänään käynnistävänsä selvityksen, onko Talvivaaraa valvova viranomainen toiminut oikein ja määräysten mukaan Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen kanssa.

Talvivaaran ympäristölupa on viime vuosikymmeneltä, ja sille on alkuperäisen luvan jälkeen annettu uusia lupia laajentaa toimintaansa.

Tällä viikolla havaittu jäteveden vuoto on kolmas Talvivaarassa huomattu ympäristöpäästö. Ympäristöministeri Ville Niinistö on kuvaillut tilannetta ”ympäristörikkeeksi”.