Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) oikeuskanslerille jättämä Raha-automaattiyhdistyksen rahanjakoa koskeva lisäselvitys on julistettu salaiseksi.