Sijoitusneuvontaan liittyvistä ongelmista valitetaan entistä enemmän. Monet sijoittajat ovat finanssikriisin vuoksi menettäneet sijoituksiaan, vaikka ovat mieltäneet tekevänsä varmoja sijoituksia.