Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kehottaa välttämään tiettyjä, julkisissa tiloissa yleisesti käytettäviä desinfiointiaineita. Mahdollisesti