Varusmiesliitto esittää Suomen asevelvollisuusjärjestelmän uudistamista tasa-arvoiseksi. Liiton mallissa varusmiehet valittaisiin koko ikäluokkaa koskevista kutsunnoista.

Liitto hahmottelee mallia, jossa palvelukseen otettaisiin sama määrä varusmiehiä kuin nyt. Kutsunnat koskisivat koko ikäluokkaa eli molempia sukupuolia, ja palvelukseen valittaisiin ”oman halukkuuden sekä henkisten ja fyysisten soveltuvuuksien perusteella nykyisen sukupuoleen perustuvan valintakriteerin sijaan”.

”Puolustusvoimilla olisi yhä oikeus määrätä palvelukseen, mikäli muuten ei saataisi tarpeeksi asevelvollisuutta suorittavia. Tämä takaisi sen, että Puolustusvoimat saisivat koulutettavaksi asepalvelukseen henkisesti sekä fyysisesti parhaiten siihen soveltuvat sekä pystyisivät tällöin kouluttamaan nykyistä vielä tehokkaampia ja parempia varusmiehiä ja reserviläisiä. Samalla pääsemme eroon nykyisestä tasa-arvo-ongelmasta”, Varusmiesliitto toteaa kannanotossaan.

Varusmiesliitto katsoo, että uudistus on tarpeen, sillä nuorten maanpuolustustahto on notkahtanut viimeisimmissä kyselyissä. Tällä hetkellä asepalveluksen ovat velvollisia suorittamaan ainoastaan miehet ja asepalveluksesta vapautetut mukaan laskien vain noin kolmasosa ikäluokasta osallistuu maamme puolustamiseen.

”Tämä on äärimmäisen ongelmallista erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta”, liitto toteaa.

”Nuorten maanpuolustustahto on notkahtanut viimeisimmissä kyselyissä ja on selvää, että yksi syy tälle on se, että nykyisen kaltainen epätasa-arvoinen asevelvollisuus nähdään epäoikeudenmukaisena.”

Puheenjohtaja Matias Pajulan mukaan lasku nuorten maanpuolustustahdossa osoittaa, että nykyjärjestelmä koetaan epäoikeudenmukaiseksi.

”Maanpuolustusjärjestelmämme ja sen uskottavuus nojaa pitkälti siihen, että maassamme on korkea maanpuolustustahto. Tällainen kehitys vaarantaa maanpuolustuksemme uskottavuuden. Meidän on lähdettävä uudistamaan asevelvollisuutta niin, että myös tulevaisuudessa maanpuolustustahto pysyy nykyisellä tasollaan ja yhteiskunnan tuki järjestelmälle säilyy. Tasa-arvoinen asevelvollisuus on ehdottomasti tärkein askel siihen suuntaa.”

Koska nykyinen pääasiallinen valintakriteeri on sukupuoli, ei Puolustusvoimat liiton mukaan myöskään ”saa koulutukseen sinne parhaiten sopivia ja maamme puolustuskyky kärsii”.

Tänään maanantaina asepalveluksen aloittaa vuoden 2019 toinen saapumiserä, jonka alokkaista vain muutama prosentti on Varusmiesliiton mukaan naisia.

LUE MYÖS:

Ammattisotilas vastaa asevelvollisuutta kritisoivalle tutkijalle: ”Lähtökohtana kova aseellinen ja henkinen suorituskyky”

Nyt löytyi armeijan kasvisruokapäivän idean ”isä” – Vertaus Pohjois-Koreaan ällistytti

TE: Tutkijoilta karu väite Suomen armeijan valikoinnista – ”Siksi pienituloisimmat eivät ole armeijassa”