Karjalan Prikaatin asettama työryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä varuskunnassa sattuneista kuolemantapauksista. Työryhmän tehtävänä oli miettiä, millä toimenpiteillä voitaisiin parhaiten ehkäistä varusmiesten pahoinvointia tulevaisuudessa.