Vasemmistoliitto julkisti kärkitavoitteensa ja kynnyskysymyksensä hallitusneuvotteluihin. Puolueen tavoitteena on paikka eriarvoisuuskehityksen pysäyttävässä ja ilmastonmuutosta tehokkaasti hillitsevässä hallituksessa.

Puolue nostaa hallitusneuvotteluiden kynnyskysymyksiksi erityisesti eriarvoistumisen pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä asioita. Kynnyksinään puolue mainitsee esimerkiksi perusturvan heikennyksistä pidättäytymisen, epäonnistuneen aktiivimallin purkamisen, sekä ilmastopolitiikan, jonka raamit ovat linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

”Epäonnistuneen aktiivimallin peruminen on meille kynnyskysymys. Aktivoinnin sijaan se rankaisee kymmeniä tuhansia parhaansa yrittäviä ihmisiä ja leikkaa toimeentuloa jo valmiiksi kaikista heikoimmassa asemassa olevilta”, puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Puolue asettaa tavoitteekseen lisäksi muun muassa 0,7 hoitajamitoituksen kirjaamisen lakiin, koulutuksen tasa-arvon vahvistamisen, sekä tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.

”Vasemmistoliiton perhevapaamalli on kunnianhimoinen ja tasa-arvoa edistävä. Se antaa mahdollisuuden kuuden kuukauden ansiosidonnaiselle perhevapaajaksolle kummallekin vanhemmalle, jonka lisäksi vanhemmat saavat vapaasti päättää, miten kolmannen jakson vapaat jaetaan”, puoluevaltuuston puheenjohtaja Pia Lohikoski linjaa.

Lue myös: Vasemmistoliitto esittää uutta hoivayrityksiä koskevaa lakia – Li Andersson: ”Kohtuullista odottaa, että rahat käytetään hyvään hoivaan, ei osinkoihin”