Seksi- ja erotiikkatyöntekijöiden oikeuksia ajava Pro-tukipiste vastustaa seksin oston kriminalisointia.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ilmoitti tänään kannattavansa seksin ostamisen täyskieltoa. Oikeusministeriö on teettänyt asiasta selvityksen.

- Prostituutio todennäköisesti vähenisi julkisilla paikoilla ja siirtyisi yksityisiin tiloihin. Tämä vaikeuttaisi tukitoimia sekä seksityöntekijöihin kohdistuvan vakavan rikollisuuden ilmituloa, yhdistys toteaa kannanotossaan.

Kieltämisen sijaan Pro-tukipiste ehdottaa muita keinoja seksityöntekijöiden aseman ja turvallisuuden kohentamiseksi. Yhdistyksen mukaan muun muassa ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja suojelua pitäisi tehostaa.

Se tapahtuisi yhdistyksen mukaan muun muassa parantamalla matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta. Lisäksi palveluhenkilöstön koulutuksessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ihmiskaupan tunnistamiseen.

Yhdistyksen mukaan kriminalisoinnin sijaan seksipalveluiden ostajia tulisi kehottaa vastuullisuuteen.

Ostajia tulisi rohkaista ohjaamaan pulassa oleva seksityöntekijä tukipalveluihin sekä ilmoittamaan poliisille esimerkiksi ihmiskauppaan liittyvistä havainnoista. Seksin ostaja tuskin ilmoittaa havainnoistaan, mikäli hän syyllistyy seksiä ostaessaan rikokseen.

Lisäksi maahanmuuttoon liittyvää lainsäädäntöä pitäisi yhdistyksen mukaan päivittää.

Yhdistyksen mukaan ulkomaalaislaista pitäisi esimerkiksi poistaa pykälä, jonka mukaan kolmansista maista tulevan henkilön maahantulo voidaan estää tai hänet voidaan poistaa maasta, jos hänen epäillään hankkivan tuloja seksuaalipalveluita myymällä.

– Pykälää on sovellettu tutkimatta ihmiskaupan mahdollisuutta. Näin on tuotettu tilanne, jossa poliisi edustaa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille vaaraa, ei turvaa tai suojelua, yhdistyksen kannanotossa sanotaan.

Kolmantena yhdistys toteaa, että sosiaaliturvan aukkojen korjaaminen vähentäisi seksityöhön taloudellisen pakon vuoksi ryhtyvien määrää.

– Velkaantuminen ja siitä aiheutuvat seuraukset, kuten pelko luottohäiriömerkinnästä, altistavat ihmisiä hankkimaan tuloja seksuaalipalveluita myymällä. Velkaantuminen ja luottotietohäiriöt koskettavat Suomessa satojatuhansia ihmisiä, yhdistyks sanoo kannanotossaan.