Työttömien tarttuminen osa-aika ja pätkätöihin on lisääntynyt tällä vuosikymmenellä, ilmenee Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tänään julkistamasta selvitystä.

Selvitys pohjautuu Fivan, Kelan ja ETK:n rekisteritietoihin.

Työttömyyden aikainen työskentely on selvästi yleisempää naisten kuin miesten keskuudessa. Ikäluokittain se oli yleisintä nuorten keskuudessa. Esimerkiksi soviteltua työmarkkinatukea saavista joka neljäs on alle 25-vuotias.

Alueellisesti sovitellun päivärahan saaminen on yleisintä Pohjanmaan ruotsinkielisissä pikkukunnissa ja saariston pikkukunnissa.

VATT:n selvitys toteaa, että Suomessa työttömällä on hyvät kannusteet tarttua osa-aikatyöhön tai lyhyisiin työpesteihin työttömyyden aikana. Tätä on haluttu kannustaa työttömyysturvan 300 euron suojaosalla, joka otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa ja asumistuen 300 euron ansiotulovähennyksellä, joka otettiin käyttöön vuoden 2015 syyskuussa.

Vielä tärkeämpänä kannusteena VATT:n selvitys pitää kuitenkin soviteltua työttömyysetuutta, joka on tutkimuskeskuksen mukaan Suomessa useita muita maita anteliaampi.

Työttömien kannustaminen pätkätöihin tarttumiseen kannattaa, sillä työttömyyden aikainen osittain työssäkäyneillä on selvästi korkeampi todennäköisyys työllistyä kokoaikaisesti kuin kokonaan työttömänä olleilla.

VATT:n selvityksen mukaan huomattavan suuri osa työttömyysaikana työssäkäyneistä työllistyy lopulta kokoaikaisesti työnantajalle, jolle he tekivät aiemmin pätkä- tai osa-aikatöitä.