Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän valmistelema pohjamuistio kaivosveron uudistamiseksi on kunniahimoton, arvioi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) juuri valmistuneessa lausunnossaan.