Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) on teettänyt ulkopuolisen, riippumattoman oikeudellisen arvion Veikkaus Oy:n pelimoottorisopimuksen jatkoon liittyvästä hankintakokonaisuudesta.

Veikkaus muutti keskuspelijärjestelmäänsä koskevaa sopimusta vuonna 2018 kilpailuttamatta tätä sopimusmuutosta. Veikkaus ei kilpailuttanut eikä julkistanut uutta poikkeuksellisen pitkää, 20-vuotista ja kymmenien miljoonien eurojen arvoista pelijärjestelmäsopimusta.

LUE SEURAAVAKSI:

Ylen MOT-ohjelmassa käsiteltiin 27.1.2020 yhtiön hankintapäätöstä. Ministeri Tuppurainen pyysi asiasta selvityksen yhtiön hallitukselta ja se julkaistiin 20. helmikuuta 2020.

Esimerkiksi hallituspuolue keskustan kansanedustaja Joonas Könttä vaati tammikuun lopulla ulkopuolista selvitystä Veikkauksen toimintatavoista.

”On käsittämätöntä, kuinka Veikkauksen keskuspelijärjestelmän sopimusta on pidetty piilossa valitusajan, jotta Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja markkinaoikeus eivät puuttuisi asiaan. Tällainen toimintatapa ei sovi vastuulliseen valtionyhtiöön”, Könttä totesi tammikuussa.

LUE LISÄÄ:

Näin arvioi ulkopuolinen neuvonantaja

Valtioneuvoston kanslian ulkopuolinen ja riippumaton oikeudellinen neuvonantaja, asianajotoimisto Bird & Bird, teki arvion tämän päätöksen lainmukaisuudesta hankintalain kannalta tarkasteltuna sekä arvioi tarpeellisessa määrin Veikkauksen hallituksen toimintaa osakeyhtiölain säännösten valossa.

Pelimoottorisopimusmuutosta tehdessään Veikkaus sovelsi selvityksensä mukaan hankintalain lisätöitä tai -palveluja koskevaa oikeuttamisperustetta. Annettujen tietojen perusteella kyseisen oikeuttamisperusteen soveltuminen on ulkopuolisen neuvonantajan raportin mukaan mahdollista ja näin ollen Veikkaus on voinut omassa päätöksenteossaan nojautua tällaiseen tulkintaan.

Neuvonantaja toteaa, että vuonna 2017 voimaantullut hankintalaki on yhä varsin uusi ja muutossopimuksia koskevien säännösten tulkinta- ja soveltamiskäytäntö osin vasta muotoutumassa.

Ministeri edellyttää tarkkaavaisuutta

Päätöksentekoaikaan vuonna 2018 ei ollut vielä tiedossa yhtään kotimaista oikeustapausta kyseisestä oikeuttamisperusteesta. Sen edellytysten täyttyessä yhtiön hallitukselle ei voi syntyä vastuuta hankintalain vastaisen menettelyn pohjalta.

”Kaikilta valtionyhtiöiltä edellytetään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Edellytän Veikkaukselta tarkkaavaisuutta hankinnoissaan. Lähtökohtaisesti hankinnat tulee kilpailuttaa tai varovaisuusperiaatteen mukaisesti niistä tulee julkaista suorahankinta- tai hankintamuutosilmoitus. Näin tulee toimia myös tapauksissa, missä kilpailuttamisvelvoitteeseen liittyy tulkinnanvaraisuutta”, linjaa omistajaohjausministeri Tuppurainen tiedotteessa.

Valtio-omistaja pitää tärkeänä hankintalain tavoitteena olevaa markkinoiden kilpailullisuuden lisäämistä.

”Veikkauksen tulee jatkaa hankintojensa kilpailuttamista suunnitelmallisesti. Tämän mukaisesti nyt tarkasteltu kokonaisuus kilpailutetaan vuonna 2024”, sanoo ministeri Tuppurainen.

Omistajaohjaus teetti ulkopuolisen ja riippumattoman selvityksen omaan käyttöönsä omistajan päätöksenteon tueksi. Hankintalain valvontavastuu kuuluu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

LUE SEURAAVAKSI: