Yksitoista sähköverkkoyhtiötä on perinyt liikaa sähkönsiirrosta viime vuosina. Energiamarkkinaviraston mukaan yksitoista sähköverkonhaltijaa keräsi verkkotoiminnasta ylituottoa vuosina 2005–2007. Yhtiöille kertyi liikaa yhteensä vajaat 12 miljoonaa euroa.