Euroopan Unionin Venäjää vastaan asettamat taloudelliset pakotteet ovat olleet voimassa vuodesta 2014. Suomen talous on kuitenkin kärsinyt niistä vähemmän kuin muu maailma keskimäärin, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tuore tutkimus.

Tämä johtuu siitä, että pakotteiden alaisten tuotteiden osuus Suomen viennistä oli huomattavasti pienempi kuin koko maailmassa keskimäärin. Ennen pakotteiden asettamista niiden osuus viennistä oli 0,24–0,52 prosenttiyksikköä. Vuonna 2016 osuus putosi pakotteiden seurauksena 0,19 prosenttiin. Pudotus oli selvästi pienempi kuin maailmassa keskimäärin.

Suomessa on tiettävästi evätty vuonna 2014 kolme ja vuonna 2015 kaksi puolustustarvikkeita koskevaa vientilupahakemusta. Vuonna 2016 hakemuksia ei tullut enää yhtäkään. Suomesta ei ole viety vuosina 2015–2017 yhtään aseita tai ampumatarvikkeita Venäjälle.

Suomi vei Venäjälle tavaroita vuosina 2001–2017 kaiken kaikkiaan 50 miljardin euron edestä. Tämä varaa noin kahta prosenttia koko maailman tavaraviennistä Venäjälle. Pakotteiden alaisten tuotteiden vienti on kuitenkin vaihdellut paljon, 4 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon vuosittain.

Kun tarkastellaan EU:n pakotteiden alaisten tuotteiden vientiä, Venäjälle tärkeimmät viejämaat olivat vuosina 2001–2017 Ukraina, Kiina, Etelä-Korea, Saksa ja Yhdysvallat. Maista Kiina on pysytellyt kansainvälisten pakotteiden ulkopuolella, ja siksi todennäköisesti myös hyötynyt pakotteista.

Venäjälle vietiin pakotteiden alaisia tuotteita vielä vuosina 2015–2017, mutta selvästi vähemmän kuin ennen. Vientikielto ei koske sellaisia sopimuksia, jotka oli tehty ennen pakoteasetuksen voimaantuloa.