Venäjä näyttää jo perääntyneen kahdesta päätavoitteestaan Ukrainassa, arvioi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun yliopistonlehtori ja sotatieteiden dosentti, Helsingissä tällä hetkellä asuva Ilmari Käihkö.