Venäjällä on hyväksytty uusi laki, jonka mukaan maahan perustetaan niin sanottuina venäläisinä veroparatiiseina toimivia alueita.

Venäjän uudet erityishallintoalueet on määrä perustaa Kaukoidässä Primorskin alueella sijaitsevalla Russkiin saarelle sekä Kalingradin alueella sijaitsevalle Okjabrskin saarelle, kertoo Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit.

Tietyt ehdot täyttävät, ulkomaille rekisteröidyt venäläisyritykset voivat siirtää toimintansa saarille. Siirtymän tekeville yrityksille tarjotaan huomattavia etuja voittojen, osinkojen ja varallisuuden verotuksen osalta. Etua tulee myös ei-residenttejä koskevien valuuttamääräysten soveltamisesta johtuen, Bofit kertoo.

Ihan kaikki toimijat eivät uusille veroparatiisisaarille kuitenkaan saa rekisteröityä. Rekisteröitymiskielto koskee pankkeja, muita rahoitusalan yrityksiä sekä maksupalveluja tarjoavia yrityksiä.

Veroparatiisit mahdollistava laki on osa Venäjällä suunnitteilla olevia toimenpiteitä, joilla pyritään lievittämään Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden talousvaikutuksia.

Muita toimenpiteitä veroparatiisien tuomisen lisäksi ovat muun muassa toimet, joilla pyritään supistamaan dollarin roolia ulkomaankaupan maksuvaluuttana. Tarkoituksena on myös tukea pakotteiden alaisten venäläisyritysten rahoituksen saatavuutta sekä rajoittaa ulkomaisten valtioiden harjoittamaa epärehellistä kilpailua. Tällä tarkoitetaan käytännössä tuontia.

Näiden lisäksi Venäjä haluaa myös rajoittaa pakoteuhan alaisia yrityksiä koskevien tietojen saatavuutta.