Kremlin kuristusote maan mediasta on tiukentunut hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen. Venäjä ei enää teeskentele, että sensuuria ei ole. Muutama päivä hyökkäyksen alkamisen jälkeen presidentti Vladimir Putin allekirjoitti lain, joka kriminalisoi kaiken sellaisen tiedon levittämisen, jonka hallitus katsoo olevan väärää tietoa sodasta tai Venäjän armeijasta, jopa 15 vuoden vankeuden uhalla.