Matkailualan kasvu pysähtynee kahden lähivuoden aikana. Tuoreen matkailualan toimialaraportin mukaan globaalin taloustaantuman myötä alalle ennustetaan jopa nollakasvua. Tähän asti matkailuala on kasvanut vuosittain noin 10 prosenttia.