Matkailualan kasvu pysähtynee kahden lähivuoden aikana. Tuoreen matkailualan toimialaraportin mukaan globaalin taloustaantuman myötä alalle ennustetaan jopa nollakasvua. Tähän asti matkailuala on kasvanut vuosittain noin 10 prosenttia.

Kysynnän hiipuminen alkoi keväällä. Ainoastaan Venäjältä tulevat matkustajat ovat paikanneet muiden maiden hiipunutta matkailua. Talouskasvun hidastuminen vähentää myös hotellien ja matkailukeskusten kokous- ja juhlapalveluiden käyttöä.

Suomen matkailuyrittäjät suhtautuvat kuitenkin luottavaisesti lähitulevaisuuteen. Kaikkein positiivisimmat odotukset ovat maaseutumatkailuyrittäjillä. Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan matkailualan tulisi ottaa huomioon erityisesti ympäristövaatimukset jo nyt.