Venäjän viisumivapaus lisäisi rikollisuutta Suomessa ja etenkin Suomen liikenteessä, arvioidaan tuoreessa tutkimuksessa, jonka mukaan uudistus toisi Suomeen merkittäviä lisätuloja.

Poliisi on huolissaan harmaan talouden ja liikennerikkomusten lisääntymisestä viisumiuudistuksen toteutuessa.

–On todennäköistä, että venäläisten tekemät rikokset ja erityisesti liikennerikkomukset tulevat moninkertaistumaan viisumivapauden myötä, kerrotaan myös Itä-Suomen yliopiston ja tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:n tutkimuksessa.

–Todennäköisesti suurimmat ongelmat olisivat liikenteen puolella, Etelä-Karjalan poliisipäällikkö Jyrki Wasastjerna kommentoi tutkimuksen julkistamistilaisuudessa.

Wasastjerna on huolissaan harmaan talouden lisääntymisestä, jos Venäjä saa viisumivapauden.

–Käsitykseni on se, että Venäjän puolella on paljon työvoimaa, joka olisi kiinnostunut osallistumaan rakennushankkeisiin ja muuhun toimintaan. Sitä kautta harmaan talouden riski on olemassa, hän sanoo.

Wasastjernan mielestä rikollisuuden lisääntymistä on vaikea arvioida, mutta hyvä vertailukohta on, mitä Virossa on tapahtunut.

Virolaiset ovat tehneet Suomessa rikoksia huomattavasti useammin kuin venäläiset sen jälkeen, kun Viron ja Suomen välille tuli viisumivapaus vuonna 1997. Merkittävämmin virolaisten rikokset alkoivat kuitenkin lisääntyä vasta Viron liityttyä Euroopan Unioniin ja Schengen-alueeseen.

–Viro on hyvä esimerkki, johon Venäjän tilannetta voidaan verrata. Virolaisten tekemät omaisuus- sekä henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset lisääntyivät vuoden 1997 jälkeen, Pasi Nurkka TAK:sta sanoi tutkimuksen julkistamistilaisuudessa.

Nurkan mukaan yksi merkittävimmistä asioista viisumivapauden vaikutusten arvioinnissa on se, poistuuko passintarkastus vai ei.

–Viisumivapaus ei poista passintarkastusta ja ihmisten kontrollointia, Nurkka kertoo.

Hänen mielestään on tärkeää, että poliisilla ja rajavartiostolla pitää olla tiedot rikoksiin syyllistyneistä käytettävissään.

–Rajaviranomaisilla on hankkeita, joilla rajavalvontajärjestelmiä kehitetään, Nurkka sanoo.

Venäläismatkailijoiden Suomessa tekemät rikokset ovat vähentyneet selvästi 2000-luvulla. Todennäköisin syy vähenemiseen on viisumin menettämisen pelko, tutkimuksessa kerrotaan.

Syyllisyys omaisuusrikokseen voi viisumivapauden jälkeenkin johtaa käännytykseen ja maahantulokieltoon.

Poliisihallitus selvittää parhaillaan, miten Venäjän viisumivapaus vaikuttaisi rikollisuuteen Suomessa.

Tänään julkistetun tutkimuksen mukaan Venäjän viisumivapaus toisi Suomelle miljardiluokan vuosittaiset lisätulot ja 12 000 uutta työpaikkaa matkailun ja palvelujen kysynnän lisääntyessä.