Turun saariston Airiston Helmi -yrityksen tapausta esillä pitänyt kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd) arvostelee hallituksen esitystä, jota moni kansanedustaja kiirehtii viikonlopun suuren poliisioperaation jälkeen.

Poliisi iski viikonloppuna laajassa talousrikostutkinnassa useisiin kiinteistöihin, jotka mediatietojen mukaan kuuluvat huomiota herättäneelle Airiston Helmi -yritykselle. Muun muassa Uusi Suomi on kertonut venäläistaustaisesta yrityksestä, joka on ostanut useita tontteja Turun seudun laivaväylien varrelta. Poliisi ei ole vahvistanut, että tutkinta kohdistuisi Airiston Helmeen, mutta Kymäläinen ei usko, että kyseiseen tietoon tulee muutosta tutkinnan edetessä.

Viikonlopun jälkeen kansanedustajat ovat ryhtyneet joukolla kiirehtimään hallituksen esitystä ulkomaalaisten tontti- ja kiinteistökauppojen rajoittamisesta Suomessa. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) kertoi maanantaina viikonlopun operaatioon viitaten, että lakiesitys on valmistelussa ja sen on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn marraskuun lopussa. Lue lisää: Turun operaatio kiihdyttää vaatimuksia: ”Strategisia paikkoja ei pidä myydä kenellekään”

Hallitus on esittämässä valtiolle etuosto-oikeutta kansallisen turvallisuuden kannalta merkittävien kohteiden läheisyydessä. Lisäksi esitetään, että EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta tulevien on haettava lupa kiinteistön hankkimiseksi tietyillä alueilla. Kymäläinen on tyytymätön esitykseen.

”Se ei ole aukoton ja pahasti pelkään, ettei se ole myöskään toimiva”, Kymäläinen sanoo Uudelle Suomelle.

Kymäläinen on jo pitkään seurannut ja selvitellyt venäläisten kiinteistökauppoja ja tehnyt aloitteita EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten tahojen maa- ja kiinteistökauppojen rajoittamisesta Suomessa. Eri vaihtoehtoja pohdittuaan hän on tullut tulokseen, että ainoa turvallinen ja mahdollisimman vähän porsaanreikiä jättävä järjestelmä Suomen kaltaisessa valtiossa on se, josta luovuttiin 2000-luvun alusta. Kiinteistön hankintaa koskevan rajoitusjärjestelmän purkaminen alkoi Suomen ETA-jäsenyydestä 1990-luvun alkupuolella ja päättyi vuosituhannen vaihteessa, kun viimeisetkin hankintarajoitukset kumottiin.

Kymäläisen mielestä nyt tarvittaisiin luvanvaraisuuslaki, joka koskettaisi koko Suomea – ei vain strategisia alueita, joihin hallituksen esitys keskittyy. Tällöin vältettäisiin Kymäläisen mukaan tarve, joka on syntymässä hallituksen nykyesityksestä. Hallinnollisista kuluista pyritään Kymäläisen mukaan säästämään niin, että määrätään joku vastaava viranomainen ylläpitämään nettisivuja alueista, joilla jatkossa edellytetään luvanvaraisuutta.

”Se on kyllä ihan hölmöläisten puuhaa. Yhtälailla voitaisiin piirtää kartta siitä, että tässä kohtaa ovat meidän haavoittuvaisimmat alueet. Tässä kohtaa et saa ostaa mitään, mutta toisaalta, jos haluat joskus jotakin vahinkoa aiheuttaa, niin kiinnitä erityistä huomiota näihin alueisiin.”

”Jopa kun luin sen siitä paperista, niin piti lukea ihan useamman kerran, että onko oikeasti joku kirjoittanut tällaisen ajatuksen paperille. Se on niin epäuskottavaa, että siinä ei ole loogisuutta lainkaan.”

Kymäläinen huomauttaa, että Suomella on esimerkiksi strategisesti ja huoltovarmuuden kannalta tärkeitä vedenalaisia öljyvarastoja ja maanalaisia asevarastoja, jotka eivät ole päällepäin kaikilla tiedossa toisin kuin vaikkapa telemastot ja syväväylät, jotka näkyvät kaikille. Näin ollen rajoitukset on todella vaikea kohdistaa vain strategisesti tärkeisiin kohteisiin.

”Suomen kaltaisessa maassa on todella vaikea määritellä, mikä on strateginen kohde, kun meillä on pääväyliäkin vain rajallinen määrä ja sähkölinjat risteävät jossain kohtaa.”

”Etuosto-oikeus on kallis toimenpide”

Jos lupaa edellytettäisiin aina EU:n ulkopuoliselta ostajalta, lupia voitaisiin perustella paremmin esimerkiksi ympäristösyillä, eikä jouduttaisi yksityiskohtaisesti kertomaan strategisia syitä ja paljastamaan vaikkapa sitä, että lähellä on ammusvarasto. Kymäläisen mielestä tällainen on järjetöntä ja esityksessä on haasteita, joita ei ole tarkasti pohdittu.

Kymäläisen mukaan hallituksen esitys ei myöskään vastaa veropetoksiin ja rahanpesuun liittyviin tarpeisiin, joihin viime viikonlopun operaatio poliisin mukaan keskittyi.

”Se ei anna minkäänlaisia vastauksia Airiston Helmen kaltaiseen talousrikosepäilyihin tai muihin. Se esitys ei pidä sisällään mahdollisuuksia estää tämänkaltaisia tilanteita.”

”Toivoisin hallitukselle viisautta, ettei nyt tavallaan pikaistuksissa tehtäisi toimimatonta ja vajaata lainsäädäntöä ja ajatella, että se on helppo vastaus tähän tilanteeseen.”

Kymäläinen mielestä on tehty paljon työtä ja pohdittu vaihtoehtoja niin, että pystytään tilkitsemään väärinkäytösten mahdollisuudet unohtamatta turvallisuusnäkökohtaa paremminkin kuin hallituksen esityksessä. Hän huomauttaa, että esityksessä laitokset itse määrittelisivät, näkevätkö he kohteen strategisena ja omasta budjetista pitäisi löytää varat kiinteistöjen etuosto-oikeuteen. Valtion tulisi lunastaa kohteet käypään arvioituun hintaan.

”Se on täysin mahdoton yhtälö. Se edellyttää joko todella roimaa budjettilisäystä näiden laitosten toimialoille, jotta heillä olisi mahdollisuus tehdä kiinteistöinvestointeja tai sitten se tulisi olla joku ulkopuolinen kuitenkin valtion sisällä oleva taho, joka tekisi tämän arvioinnin. Etuosto-oikeus on erittäin jäykkä ja byrokraattinen ja kalliskin toimenpide.”

Kymäläisen mukaan periaate tuntuu esimerkiksi valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen kannalta haastavalta, koska kiinteistöistä luovutaan usein sisäilmaongelmien vuoksi. Hallituksen esitys ei juurikaan ota kantaa Senaattiin ja valtion kiinteistöstrategia tulisi Kymäläisen mukaan uudistaa ja perata läpeensä seuraavissa hallitusohjelmissa.

”Se on aivan selkeästi toimimaton ja päinvastoin jopa rampauttaa näitä toimialoja.”

Lue myös: Satelliittikuva: Venäläisyhtiöllä ”hämmentävää” kalustoa Turun saaristossa

”Senaatti tai tämä valtion kiinteistöyhtiö on ollut huono harjoitus, joka ei ole palvellut ketään”

Kymäläinen ihmetteli kesällä Senaatti-kiinteistöjen aikeita kaupata Rajavartiolaitoksen käytöstä poistamia Immolan varuskunnan kiinteistöjä Imatralla. Nyt tilanne Kymäläisen tietojen mukaan rauhoitettu odottavalle kannalle. Hän kertoo asuneensa alueella aiemmin ja tuntevansa alueen ja sen rakennukset hyvin.

Hänen mukaansa Immolan rakennukset olisivat todennäköisesti sellaisia, joihin hallituksen suunnittelema pakkolunastusmahdollisuus kohdistuisi. Kymäläisen mielestä olisi hulluutta, jos Senaatti myisi nämä kiinteistöt aitojen sisäpuoliselta alueelta, jossa koulutetaan armeijan erikoisjoukkoja.

”Se on todella strateginen alue.”

Kymäläinen muistuttaa, että nykypäivän tiedustelua eivät aidat ja muurit häiritse, vaan tietoja voidaan saada erilaisilla laitteilla pitkänkin matkan päästä. Kymäläinen on huolissaan siitä, että Senaatti näyttää jatkavan strategisesti merkittävillä alueilla olevien kohteiden kauppaamista. Hän huomauttaa, että tapauksia tulee julkisuuteen tasaisin väliajoin.

”Senaatin ongelma on se, että kun heilläkään ei ole taseessa varaa roikottaa huonokuntoisia kiinteistöjä, he pyrkivät pääsemään niistä tavalla tai toisella eroon.”

Senaatin tilanne on Kymäläisen mukaan sikäli hullunkurinen, että vuokratasoa joudutaan pitämään tuotto-odotusten takia niin korkealla, etteivät laitokset tahdo selviytyä vuokrakustannuksista. Toisaalta rahat eivät riitä iäkkäiden kiinteistöjen kunnossapitoon, mikä ajaa Rajavartiolaitosta ja Puolustusvoimia luopumaan kiinteistöstä työntekijöiden oireilun takia, vaikka tiloille olisi selkeästi tarvetta.

Lue lisää Senaatti-kiinteistöistä: 300 000 € palkkaa ”bisneksestä ilman riskiä” – Ministeri Niinistö pöyristyi

Kymäläisen mukaan tuppaa käymään niin, että kiinteistöt, joista Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos luopuvat, tulkitaan merkityksettömiksi, eikä kauppahankkeisiin juuri liity viranomaisyhteistyötä. Hän kritisoi, että Suomessa on vuodesta 2000 alkaen ollut tilanne, jossa viranomaisilla ei ole velvollisuutta seurata tai vaihtaa tietoa maakaupoista, joita ei ole enää lailla rajoitettu. Tiedonkeruu on jäänyt pitkälti kansalaisaktivistien vastuulle.

”Tähän on joku järki ja tolkku tultava.”

”Meillähän on nyt jo Suomessa se tilanne, että meillä on varmasti kourallinen kohteita, joissa joudutaan miettimään hyvin järeitä pakkolunastuksellisia keinoja. Ne ovat kyllä kauhean surullisia.”

Kymäläinen huomauttaa, että jos Suomen lainsäädäntö olisi kunnossa, tilanteisiin voitaisiin puuttua huomattavasti kustannustehokkaammin.

”Takaisinlunastukset ovat aina haastavia, vaikeita, byrokraattisia ja kalliita prosesseja.”