Parturi-kampaamoiden hinnat laskivat noin puolella siitä, mitä arvonlisäveron laskeminen olisi voinut edellyttää, selviää Vation taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkimuksesta.

Vuoden 2007 arvonlisäverouudistuksessa parturi-kampaamoiden arvonlisäveroaste laski 22 prosentista kahdeksaan prosenttiin. Muiden vastaavien toimialojen arvonlisäverotuksessa ei tapahtunut muutoksia.

Parturi-kampaamopalveluiden kysyntä ei näytä veromuutoksen johdosta muuttuneen. Tämä johti tutkimuksen mukaan veroalennuksen tehottomuuteen.

Lisäksi parturi-kampaamot kykenivät lisäämään voittojaan kevyemmän kulutusverotuksen ansiosta. Tuloksissa on merkittävää eroa yritystyypin mukaan.

Kohdennettuja kulutusveroja muutellaan usein ilman empiiristä tietoa kulutusveron hyvinvointivaikutuksista. VATT:n tutkimuksessa selvitettiin kulutusverotuksen tehokkuutta tutkimalla miten arvonlisäverot näkyvät kuluttajahinnoissa ja miten nämä verot vaikuttavat kulutettujen hyödykkeiden määrään.

Tutkimuksessa katsotaan myös miten arvonlisäverot näkyvät yritysten tekemissä voitoissa.

Uudistuksen kohderyhmäksi valittiin juuri parturi-kampaamot, koska EU-direktiivi mahdollisti alennuksen näille ryhmille, mutta ei tutkimuksessa käytetylle kontrolliryhmälle. Siten ryhmien valinta ei riippunut suoraan heidän taloudellisesta tilanteestaan.